AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

0 . OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ ús del lloc web montsantnatura.cat (en endavant, LA WEB), del qual és titular MONTSANT NATURA SL, (en endavant, EL RESPONSABLE DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del RESPONSABLE DE LA WEB  atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal.  El usuari respondrà davant EL RESPONSABLE DE LA WEB o davant de tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència del incompliment d’aquesta obligació.

1 . IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL RESPONSABLE DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa de que:

La seva denominació social és : MONTSANT NATURA SL

El seu nom comercial és: MONTSANT NATURA

El seu CIF es:   B43702554

El seu domicili social està a: C/MAJOR, 37 – 43360 CORNUDELLA DE MONTSANT

Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, tomo 1820, hoja T2552, folio 110.

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon:        +34 977821313

Correu-e:      info@montsantnatura.cat

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL RESPONSABLE DE LA WEB  es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment .

2 . CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL RESPONSABLE DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del  corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al RESPONSABLE DE LA WEB  i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’EL RESPONSABLE DE LA WEB i a no utilitzar per, entre d’altres:

a ) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general , contraris a la llei o a l’ordre públic.

b ) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’ EL RESPONSABLE DE LA WEB o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL RESPONSABLE DE LA WEB presta els seus serveis.

c ) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics d’EL RESPONSABLE DE LA WEB o de tercers i, si s’escau, extreure informació.

  1. d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’EL RESPONSABLE DE LA WEB o de tercers.
  2. e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

f ) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g ) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi prèvia sol · licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany al RESPONSABLE DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web .

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat d’EL RESPONSABLE DE LA WEB, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’ usuari dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits .

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL RESPONSABLE DE LA WEB i el propietari del lloc web a la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part DEL RESPONSABLE DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament han de demanar autorització per escrit al RESPONSABLE DE LA WEB. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’ accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL RESPONSABLE DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bons costums i l’ordre públic.

EL RESPONSABLE DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni a els materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos .

3 . EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL RESPONSABLE DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a ) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b ) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

  1. c) L’ incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, EL RESPONSABLE DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL RESPONSABLE DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL RESPONSABLE DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat els llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL RESPONSABLE DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

4 . POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable EL RESPONSABLE DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol · licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

EL RESPONSABLE DE LA WEB es compromet a no cedir, vendr ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa, salvat per obligació legal.

Exercici dels seus drets:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MONTSANT NATURA SL   estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MONTSANT NATURA SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

-Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: info@montsantnatura.cat   

-En l’adreça de correu electrònic indicada li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

EL RESPONSABLE DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel citat Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

EL RESPONSABLE DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookies o es adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL RESPONSABLE DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’ usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol · licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través els mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

5 . PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al RESPONSABLE DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web d’ EL RESPONSABLE DE LA WEB , serà d’aplicació la legislació espanyola , sent competents els Jutjats i Tribunals de Tarragona.

6 . PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal .

Share This